Phân tích đầu tư cổ phiếu SSI dành cho người mới (học đầu tư chứng khoán)

Rate this post

Phân tích đầu tư cổ phiếu SSI dành cho người mới (học đầu tư chứng khoán)


, , #Phân #tích #đầu #tư #cổ #phiếu #SSI #dành #cho #người #mới #học #đầu #tư #chứng #khoán
2020 thì SSI có doanh thu tăng 35%, LNTT tăng 41%, đây là mức tăng trưởng ấn tượng về LN nếu so với cổ phiếu HCM và VCI khi LNTT chỉ tăng lần lượt 24% …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *