Phần Mềm quản lý cửa hàng Internet

Phần Mềm quản lý cửa hàng Internet


7 , nan , #Phân #Mêm #quan #cưa #hang #Internet
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Nhóm 5 Môn Lập Trình Windows C Sharp. Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Trần Quang Khải

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.