Nội dung 3: Xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Nội dung 3: Xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh


, , #Nội #dung #Xây #dựng #kế #hoạch #bài #dạy #theo #hướng #phát #triển #phẩm #chất #năng #lực #học #sinh
Video giúp GV Xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *