NhatkyMDRT T02 – Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm mới (có thoại)

NhatkyMDRT T02 – Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm mới (có thoại)


12 , 5.00 , #NhatkyMDRT #T02 #Xây #dựng #kế #hoạch #kinh #doanh #cho #năm #mới #có #thoại
Năm 2021 sắp bắt đầu, đây là thời điểm tốt để suy nghĩ về cách làm cho năm nay thậm chí còn tốt hơn năm ngoái. Các bước đơn giản, được các thành viên MDRT hiệu đính và giải thích, có thể mở ra các cơ hội và khả năng mới.
Đây là một mục cần đưa vào danh sách việc cần làm của bạn từ Kathleen R. Benjamin, CFP, CPA, thành viên MDRT 15 năm từ Timonium, Maryland.

NhatkyMDRT #02 – Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm mới
Lượt dịch & minh họa: HLV Thạch Long
#hlvthachlong

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.