Nhận xét video học sinh đã làm bằng phần mềm Powtoon!

Nhận xét video học sinh đã làm bằng phần mềm Powtoon!


, , #Nhận #xét #video #học #sinh #đã #làm #bằng #phần #mềm #Powtoon
Thời gian vừa rồi các em đã thực hành tạo video hoạt hình bằng phần mềm Powtoon. Qua việc xem video các em làm, cô rút ra một số nhận xét như sau.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *