Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là

hint-header

Cập nhật ngày: 06-09-2022

Bạn đang xem: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là


Chia sẻ bởi: Lê Minh Tiến


Để phân biệt benzen, toluen, stiren tớ chỉ người sử dụng 1 dung dịch demo độc nhất là

D

Br2 (dd) hoặc KMnO4 (dd).

Chủ đề liên quan

Để phân biệt được những hóa học hex-1-in, toluen, benzen tớ người sử dụng 1 dung dịch demo độc nhất là

Chất nào là tại đây đem năng lực nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạp polime?

Cho những chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen và stiren. Trong những hóa học bên trên, số hóa học phản xạ được với hỗn hợp brom là

Cho sản phẩm những chất: cumen, stiren, isopren, axetilen, benzen. Số hóa học nhập sản phẩm làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là

Chất CH3C6H4C2H5 mang tên gọi là:

Chọn sản phẩm hóa học làm mất đi màu sắc dung dịch tím:

Dãy đồng đẳng của benzen đem công thức cộng đồng là

A

CnH2n+6; n 6.

B

CnH2n-6; n 3.

C

CnH2n-6; n 6.

D

CnH2n-6; n 6.

Chất nào là tại đây không thể chứa chấp vòng benzen?

Ankylbenzen là hiđrocacbon đem chứa

B

gốc ankyl và vòng benzen.

Chất X là đồng đẳng của benzen, đem công thức đơn giản và giản dị nhất là C3H4. Công thức phân tử của của X là

Công thức phân tử của strien là

Chất đem kết cấu sau đây mang tên gọi là gì?

Isopropyl benzen còn gọi là

Gốc C6H5-CH2- và C6H5- mang tên gọi thứu tự là

Số đồng phân hiđrocacbon thơm sực ứng với công thức phân tử C8H10

Câu nào là tại đây trình bày không trúng đặc điểm của benzen?

A

Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom.

B

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

C

Benzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

D

Benzen đa số ko tan nội địa.

Benzen tính năng với Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1: 1 (có mặt mày bột Fe), chiếm được sẩn phẩm cơ học là

Toluen tính năng với Br2 chiếu sáng sủa (tỉ lệ mol 1: 1), chiếm được sẩn phẩm cơ học là

Sản phẩm đa phần nhập láo phù hợp chiếm được Lúc mang đến toluen phản xạ với brom theo dõi tỉ lệ thành phần số mol 1: 1 (có mặt mày bột sắt) là

A

p-bromtoluen và m-bromtoluen.

C

Xem thêm: Bài 39: Đèn huỳnh quang

o-bromtoluen và p-bromtoluen.

D

o-bromtoluen và m-bromtoluen.