"Nghèo một tí cũng được nhưng an toàn, mình phòng chống dịch bệnh đã còn tiền thì kiếm từ từ"

"Nghèo một tí cũng được nhưng an toàn, mình phòng chống dịch bệnh đã còn tiền thì kiếm từ từ"


, , #quotNghèo #một #tí #cũng #được #nhưng #toàn #mình #phòng #chống #dịch #bệnh #đã #còn #tiền #thì #kiếm #từ #từquot
Thông tin chi tiết: Theo lẽ …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *