NaOH + SO2 | H2O + Na2SO3 | Phương trình hóa học | Cân bằng phương trình hóa học

Chi tiết phương trình

40 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/NaOH">2NaOH + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/SO2">SO2 18 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/H2O">H2O + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/Na2SO3">Na2SO3
dd khí lỏng dd
không màu không màu trắng

Nguyên tử-Phân tử khối

(g/mol)

Số

Bạn đang xem: NaOH + SO2 | H2O + Na2SO3 | Phương trình hóa học | Cân bằng phương trình hóa học

mol

Khối lượng

(g)
Thông tin cẩn thêm

Điều kiện: Không có

Xem thêm: Đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (50 mẫu)

Xem thêm: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

Cách thực hiện: mang lại dd NaOH thuộc tính với SO2.

Bạn với biết: Dung dịch bazơ (kiềm) thuộc tính với oxit axit tạo ra trở nên muối bột và nước

Nếu thấy hoặc, hãy cỗ vũ và share nhé!

Phương trình pha trộn NaOH
H2O + Ag2S + 4NaCN NaOH + NaSH + 2Na[Ag(CN)2]
H2O + Na2CO3 NaHCO3 + NaOH
H2O + Na2Se NaOH + NaHSe
H2O + Na2S NaOH + NaHS
Phương trình pha trộn SO2
U(SO4)2 O2 + 2SO2 + UO2
nâu
3O2 + CS2 2SO2 + CO2
3O2 + SnS2 2SO2 + SnO2
3O2 + SiS2 SiO2 + 2SO2
khí
Phương trình pha trộn H2O
NO2NH2 H2O + N2O
H2S + CsOH H2O + Cs2S
H2S + RbOH H2O + RbSH
H2S + LiOH H2O + LiSH
Phương trình pha trộn Na2SO3
Na2S2O3 Na2SO3 + S
Na2CO3 + Ba(HSO3)2 H2O + Na2SO3 + CO2 + BaSO3
NaOH + NaHSO3 H2O + Na2SO3
dung dịch rắn lỏng rắn
không màu
Na2SO3.7H2O 7H2O + Na2SO3