Khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là:

Khi mang đến kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp AlCl3 thì hiện tượng kỳ lạ xẩy ra là:

Khi mang đến kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp AlCl3 thì hiện tượng kỳ lạ xẩy ra là:

Bạn đang xem: Khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là:

A. Không đem hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra vì thế không tồn tại phản xạ.

B. Ban đầu đem kết tủa, tiếp sau đó kết tủa tan tạo ra hỗn hợp vô suốt

Xem thêm: The shop assistant handed Simon a receipt as proof of purchase. (TO) → ............................. (Miễn phí)

C. Xuất hiện nay kết tủa keo dán giấy White.

Xem thêm: Sau chuyển phôi chỉ được nằm yên có đúng không?

D. Ban đầu không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì, tiếp sau đó Khi NaOH dư tì đem kết tủa.

Đáp án B

Ban đầu xuất hiện nay kết tủa keo dán giấy White theo gót phương trình:
NaOH + AlCl3 = NaCl + Al(OH)3
Tiếp tục mang đến hỗn hợp NaOH vô thì kết tua tan:
NaOH + Al(OH)3 = NaAlO2 + H2Odau tien mang đến vao Naoh phan ung tao rời khỏi Al(OH)3 ket tua den Khi AlCl3 het Naoh du thiNaOH tac dung voi  Al(OH)3 tự Al(OH)3 teo tinh ma chat luong tinh ma tao rời khỏi NaAlO2 vi vay mượn ket tua tan tao dung dich vô suot