Mỗi tuần 1 sách Kinh Thánh: Áp-đia – Cười người hôm trước, hôm sau…

Mỗi tuần 1 sách Kinh Thánh: Áp-đia – Cười người hôm trước, hôm sau…


280 , 5.00 , #Mỗi #tuần #sách #Kinh #Thánh #Ápđia #Cười #người #hôm #trước #hôm #sau
Sứ iđệp lời Chúa
Loạt bài giảng mỗi tuần 1 sách Kinh Thánh
Áp-đia – Cười người hôm trước, hôm sau…
Mục sư Trần Quốc Khôi giảng luận

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *