Mỗi ngày một ngữ pháp tiếng Hàn

Bạn sẽ học được gì?

Năm chắc phần ngữ pháp cơ bản và thông dụng trong tiếng Hàn.

Tích lũy được một lượng lớn một lượng lớn từ vựng thông dụng và cần thiết để sử dụng trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày.

Tự tin với năng lực tiếng Hàn của mình và tự tin giao tiếp với người Hàn.

Giới thiệu khóa học

Nếu ví học ngoại ngữ như một ngôi nhà, Phát âm là nền móng, từ vựng là thân ngôi nhà thì ngữ pháp giống như nóc nhà vậy. Chỉ khi bạn nắm chắc được cái “nóc nhà” này thì bạn mới có thể sử dụng lưu loát và chính xác một ngôn ngữ. Hãy cùng EZ Korea thử thách mỗi ngày một phần ngữ pháp nhé! Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra từ 5 phút đến 10 phút là có thể nắm chắc một điểm ngữ pháp trong Tiếng Hàn, và trong 20 ngày liên tục chắc chắn việc sử dụng tiếng Hàn của bạn sẽ ngày một chính xác hơn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung khóa học

Kyna

Mỗi ngày một ngữ pháp tiếng Hàn!

20 video


Kyna

Bài 1


Kyna

Bài 2


Kyna

Bài 3


Kyna

Bài 4


Kyna

Bài 5


Kyna

Bài 6


Kyna

Bài 7


Kyna

Bài 8


Kyna

Bài 9


Kyna

Bài 10


Kyna

Bài 11


Kyna

Bài 12


Kyna

Bài 13


Kyna

Bài 14


Kyna

Bài 15


Kyna

Bài 16


Kyna

Bài 17


Kyna

Bài 18


Kyna

Bài 19


Kyna

Bài 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.