Marketing strategy small business

Marketing strategy small business


13 , 5.00 , #Marketing #strategy #small #business
hello, this video explains about my perfume business marketing strategy (LOVIMID). And this video was made to meet the final semester test scores in the business English course. Thank you.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Marketing khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *