Marketing in Tourism | Project THE CHINA TOWN HCMC | Full Official Video

Marketing in Tourism | Project THE CHINA TOWN HCMC | Full Official Video


, , #Marketing #Tourism #Project #CHINA #TOWN #HCMC #Full #Official #Video
[The China Town HCMC] là sản phẩm được thực hiện bởi nhóm “Một”, nằm trong dự án thuộc môn học “Tiếp thị trong Du lịch”, bộ môn Du lịch, khoa Khoa học …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Marketing khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *