Mana Thuộc Linh 04 02 2021 | Xây Đền Thờ Mới

Mana Thuộc Linh 04 02 2021 | Xây Đền Thờ Mới


, , #Mana #Thuộc #Linh #Xây #Đền #Thờ #Mới
Chủ Đề: Xây Đền Thờ Mới Kinh Thánh: Giăng 2:18-22 Đền thờ Giê-ru-sa-lem trong thời Chúa Giê-xu là đền thờ được xây dựng lần thứ ba. Đức Chúa Giê-xu đã …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.