Mạc Phủ Kamakura | Lịch Sử Nhật Bản | Phần 2: Mạc Phủ Kamakura Và Sự Sụp Đổ | Tóm Tắt Gọn

Mạc Phủ Kamakura | Lịch Sử Nhật Bản | Phần 2: Mạc Phủ Kamakura Và Sự Sụp Đổ | Tóm Tắt Gọn


, , #Mạc #Phủ #Kamakura #Lịch #Sử #Nhật #Bản #Phần #Mạc #Phủ #Kamakura #Và #Sự #Sụp #Đổ #Tóm #Tắt #Gọn
Thời kỳ Kamakura thành lập vào năm 1185 và chấm dứt vào năm 1333 với sự sụp đổ của Mạc phủ và việc tái lập ngắn ngủi đế quyền của Nhật hoàng …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *