LUẬN TAM QUỐC : ĐIỀN PHONG | MƯU SĨ TÀI GIỎI NHƯNG CHẾT BỞI SỰ ĐỐ KỴI CỦA VIÊN THIỆU

LUẬN TAM QUỐC : ĐIỀN PHONG | MƯU SĨ TÀI GIỎI NHƯNG CHẾT BỞI SỰ ĐỐ KỴI CỦA VIÊN THIỆU


, , #LUẬN #TAM #QUỐC #ĐIỀN #PHONG #MƯU #SĨ #TÀI #GIỎI #NHƯNG #CHẾT #BỞI #SỰ #ĐỐ #KỴI #CỦA #VIÊN #THIỆU
Điền Phong trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung được mô tả gần với sử sách. Ông có nhiều mưu kế xác đáng đưa lên Viên Thiệu nhưng …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *