Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho cụ Trọng Thị Thuận pd Diệu Thuần 92t (139)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho cụ Trọng Thị Thuận pd Diệu Thuần 92t (139)


, , #Lão #Cư #Sĩ #Diệu #Âm #Khai #Thị #Cho #cụ #Trọng #Thị #Thuận #Diệu #Thuần #92t
Nam Mô A Di Đà Phật! Chúng con xin cung kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Xin kính mời các Cụ Ông Bà, các Bác, Cô Chú cùng Chư …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *