Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho cụ ngyễn Thị Vượng 90 T (139)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho cụ ngyễn Thị Vượng 90 T (139)


, , #Lão #Cư #Sĩ #Diệu #Âm #Khai #Thị #Cho #cụ #ngyễn #Thị #Vượng
Nam Mô A Di Đà Phật! Chúng con xin cung kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Xin kính mời các Cụ Ông Bà, các Bác, Cô Chú cùng Chư …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *