Lý thuyết Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm (Kết nối tri thức 2024) hay, chi tiết | Toán lớp 3

Với tóm lược lý thuyết Toán lớp 3 Bài 48: Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, hàng nghìn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể cùng theo với bài bác tập luyện tự động luyện tinh lọc, sở hữu đáp án canh ty học viên nắm rõ kỹ năng và kiến thức trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 3.

Lý thuyết Toán lớp 3 Bài 48: Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, mặt hàng trăm

Bạn đang xem: Lý thuyết Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm (Kết nối tri thức 2024) hay, chi tiết | Toán lớp 3

A. Lý thuyết Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, mặt hàng trăm

Khi thực hiện tròn trặn số cho tới hàng trăm, tao đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5 ...

Lý thuyết Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, hàng nghìn (Kết nối học thức 2022) hoặc, cụ thể | Toán lớp 3 (ảnh 1)

a) Làm tròn trặn số cho tới mặt hàng chục

Lý thuyết Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, hàng nghìn (Kết nối học thức 2022) hoặc, cụ thể | Toán lớp 3 (ảnh 3)

Khi thực hiện tròn trặn số cho tới hàng trăm, tao đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

b) Làm tròn trặn số cho tới mặt hàng trăm

Lý thuyết Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, hàng nghìn (Kết nối học thức 2022) hoặc, cụ thể | Toán lớp 3 (ảnh 5)

Xem thêm: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

Khi thực hiện tròn trặn số cho tới hàng nghìn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

B. Bài tập luyện trắc nghiệm Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, mặt hàng trăm

Đang cập nhật…

Xem thêm thắt những bài bác tóm tắt lý thuyết Toán lớp 3 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Lý thuyết Bài 47: Làm thân quen với chữ số La Mã

Lý thuyết Bài 48: Làm tròn trặn số cho tới hàng trăm, mặt hàng trăm

Xem thêm: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại: Tính Chất Và Cách Để Nhớ Nhanh

Lý thuyết Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông

Lý thuyết Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông

Lý thuyết Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông