LÀM THEO LỜI- ĐỨC TIN KHÔNG VIỆC LÀM LÀ CHẾT!

LÀM THEO LỜI- ĐỨC TIN KHÔNG VIỆC LÀM LÀ CHẾT!


141 , 5.00 , #LÀM #THEO #LỜI #ĐỨC #TIN #KHÔNG #VIỆC #LÀM #LÀ #CHẾT
LÀM THEO LỜI- ĐỨC TIN KHÔNG VIỆC LÀM THÌ… CHẾT!

Làm theo Lời – Đức tin không việc làm thì…chết!

Chỉ nhờ đức đức tin, việc làm thì sao?

Mat 7:21 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Gia 2:26 26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *