Làm thế nào để luận việc bằng Bát tự Tử Bình

Làm thế nào để luận việc bằng Bát tự Tử Bình


25 , nan , #Làm #thế #nào #để #luận #việc #bằng #Bát #tự #Tử #Bình
Hiểu các ý nghĩa cơ bản của thập thần
Xác định dụng thần
Xem thần dụng sự cần luận là hỷ hay kị, mạnh hay yếu để biết xu hướng tích cực hay không
Làm quen với việc xét học hành thi cử là tốt hay xấu

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *