Lab 3: Mô hình dữ liệu – Practice for Microsoft Certified Data Analyst Associate

Lab 3: Mô hình dữ liệu – Practice for Microsoft Certified Data Analyst Associate


, , #Lab #Mô #hình #dữ #liệu #Practice #Microsoft #Certified #Data #Analyst #Associate
Lab 1 nằm trong Learning Path ôn tập cho bài thi DA-100, để đạt được chứng chỉ Data Analyst Associate từ Microsoft. Tham gia group Microsoft Certified: Data …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video hệ thống sản xuất tinh gọn khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/he-thong-san-xuat-tinh-gon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *