Kinh Tứ Thập Nhị Chương MP3 28 – Ni Sư Hạnh Chiếu giảng giải

Kinh Tứ Thập Nhị Chương MP3 28 – Ni Sư Hạnh Chiếu giảng giải


, , #Kinh #Tứ #Thập #Nhị #Chương #MP3 #Sư #Hạnh #Chiếu #giảng #giải
Bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương do Ni sư Hạnh Chiếu giảng cho ni chúng nội viện trong thời gian đầu thành lập thiền viện. Giai đoạn này, chưa có chư ni chịu …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *