Kinh Kim Cang Số 21 – Ni Sư Hạnh Chiếu giảng giải ngày 10/01/2021

Kinh Kim Cang Số 21 – Ni Sư Hạnh Chiếu giảng giải ngày 10/01/2021


, , #Kinh #Kim #Cang #Số #Sư #Hạnh #Chiếu #giảng #giải #ngày
Kinh Kim Cang do Ni sư Hạnh Chiếu – Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni – giảng giải định kỳ vào khóa tu hằng tháng dành cho Phật tử tại Thiền viện.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *