K12online_Hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ tài khoản giáo viên (Phần 1)

K12online_Hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ tài khoản giáo viên (Phần 1)


, , #K12onlineHướng #dẫn #các #thao #tác #nghiệp #vụ #tài #khoản #giáo #viên #Phần
1. Tạo lớp học ảo 2. Xây dựng bài giảng online 3. Tạo bài thi trực tuyến 4. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng học liệu 5. Báo cáo thống kê, giám sát quá …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *