java1 Chương trình quản lý nhân viên (thừa kế) trong java AS2 P1

java1 Chương trình quản lý nhân viên (thừa kế) trong java AS2 P1


315 , 5.00 , #java1 #Chương #trình #quản #lý #nhân #viên #thừa #kế #trong #java #AS2
#java1 #javacoban
Chương trình quản lý nhân viên (thừa kế) trong java AS2 P1
Y1. Nhập danh sách nhân viên từ bàn phím.
Y2. Xuất danh sách nhân viên ra màn hình.
Y3. Tìm và hiển thị nhân viên theo mã nhập từ bàn phím.
Y4. Xóa nhân viên theo mãnhập từ bàn phím.
Y5. Cập nhật thông tin nhân viên theo mã nhập từ bàn phím
Y6. Tìm các nhân viên theo khoảng lương nhập từ bàn phím.
Y7. Sắp xếp nhân viên theo họ và tên.
Y8. Sắp xếp nhân viên theo thu nhập.
Y9. Xuất 5 nhân viên có thu nhập cao nhất.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *