Hướng dẫn Tự động Kết nối & Gửi tin nhắn người dùng Linkedin bằng Python và Selenium

Hướng dẫn Tự động Kết nối & Gửi tin nhắn người dùng Linkedin bằng Python và Selenium


233 , 5.00 , #Hướng #dẫn #Tự #động #Kết #nối #amp #Gửi #tin #nhắn #người #dùng #Linkedin #bằng #Python #và #Selenium
80% các bạn tự học online bỏ cuộc trước khi hoàn thành xong 1 cột mốc hoặc dự án.

Lý do là vì nghiên đã chỉ ra rằng, con người là nhóm động vật có tính cộng đồng cao. Trong quá trình học, để không bị nản, bạn cần có bạn bè, để thảo luận, để khen bạn, để chê bạn, để thúc vào mông bạn. Đặc biệt, nếu những người bạn đó có chung nền tảng và mục tiêu, thì quá trình học sẽ càng hiệu quả hơn. Nếu bạn thuộc số 80% trên thì hãy thử trải nghiệm mô hình học cộng đồng của Boringppl, nơi tụi mình kết nối bạn với 4-5 bạn học khác có chung mục tiêu, định hướng, trình độ, và cả mức độ cam kết để cùng học và xây dựng portfolio cho bản thân.

** Đăng ký tham gia nhóm học 4-5 bạn tại:
** Câu chuyện thành công, from 0 to application:
** Video tham khảo nhóm học mẫu:

TIMESTAMP
0:12 Giới thiệu Vấn đề
1:26 Chia sẽ cách thức để học hiệu quả
2:32 Lên kế hoạch cho chương trình
3:44 Tìm hiểu về dữ liệu được cho. LINK TẢI DỮ LIỆU:

5:11 Task 1: Tự động Đổi tên File dựa trên logic tự đặt ra
5:14 Import thư viện Selenium, Webdriver, và module Time
5:20 Tự động khởi tạo trình duyệt Chrome, và Chuyển đến đường dẫn mong muốn
5:36 Tự động Login bằng cách import module login.py đã viết sẵn
6:09 Giới thiệu Module và cách import module vào chương trình

10:13 Task 2: Tự động truy cập profile người dùng
10:40 Install và Import gspread
10:52 Xác thực danh tính người dùng với Google (authentication)
14:07 Truyền dữ liệu Tên và URL người dùng lên chương trình
17:03 Truy cập vào đường dẫn đến từng người dùng

17:32 Task 3: Tự động kết nối và gửi tin nhắn
17:40 Định vị và Click nút Kết nối (“Connect”)
20:28 Định vị và Click nút Thêm tin nhắn (“Add a note”)
20:47 Định vị và Truyền tin nhắn vào khung tin nhắn
22:01 Định vị và Click nút Gửi (“Send”)
22:15 Lặp qua toàn bộ danh sách người dùng

SOURCE CODE:

TUTORIALS:
** Hướng dẫn Tự động Thu Thập Dữ Liệu từ Linkedin – Web Scraping bằng Python, Selenium, BeautifulSoup:
** Hướng dẫn Tự động Đổi tên & Sắp xếp File trong máy tính bằng Python và module OS:


If you are looking to future proof your career, let’s get your hands on our Real-world Coding Problems to start building up your Portfolio. In this series of tutorials, you will get a chance to “live the life” of an industry practitioner to solve real-world problems using Python.

SOCIAL LEARNING ENVIRONMENT
A place where you connect with other peers and ask questions
** Signup at:

WHY WE STARTED THIS?
We are a group of hiring managers from bluechip companies and high growth startups. Most of the time, when the candidate comes for an interview, they don’t seem to have the right skill sets or the right mindset to think about a real-world problem. There is a disconnect between what the industry needs and what the candidates are taught in school/ on MOOCs courses.

During Covid, millions of people losing their job. We’re uncertain what’s ahead of us. In the next 3-5 years, if you cannot catch up with the world movement and possess demanding skills, you will be out of a job in no time. Don’t wait until too late!

Follow us:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.