HỌC SEO TẠI NHÀ – ALT TEXT là gì? cách tối ưu, chức năng, vai trò của ALT TEXT trong SEO

HỌC SEO TẠI NHÀ – ALT TEXT là gì? cách tối ưu, chức năng, vai trò của ALT TEXT trong SEO


21 , 5.00 , #HỌC #SEO #TẠI #NHÀ #ALT #TEXT #là #gì #cách #tối #ưu #chức #năng #vai #trò #của #ALT #TEXT #trong #SEO
Bài 14: ALT TEXT là gì? cách tối ưu, chức năng, vai trò của ALT TEXT trong SEO
Mời Lý CF:
Group:
Fanpage:
Thuê Top:

Thuộc tính alt – alt attribute là một thuật ngữ trong ngôn ngữ lập trình html và xhtml. Trong đó, alt là viết tắt của Alternative có nghĩa là thay thế, có khả năng thay thế. Thuật ngữ này được sử dụng để đánh dấu và thể hiện các văn bản hoặc siêu văn bản mô tả thay thế cho một phần tử nào đó trên trang mà các con bot hoặc người dùng không thể đọc được nội dung cụ thể như các hình ảnh, các đoạn java script,…

Alt Text là gì? Alt text là những văn bản được sử dụng để mô tả cho các phần tử nào đó trên trang mà người dùng không thể đọc được. Như vậy, alt text chính là phần văn bản hoặc siêu văn bản được sử dụng để mô tả và thay thế cho các phần từ trên trang mà người dùng không thể đọc được.

#học_seo_từ_cơ_bản_đến_nâng_cao
#học_seo
#lee_phan_official
Nguồn:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Marketing khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *