Đáp án bài hình lục giác dành cho học sinh giỏi Mỹ

Chỉ cần dùng công thức tính diện tích S tam giác đều và diện tích S hình tròn trụ nằm trong một ít suy đoán, bạn cũng có thể đơn giản thể hiện đáp án mang đến bài bác hình học tập lớp 10 này.

Đề bài:

Bạn đang xem: Đáp án bài hình lục giác dành cho học sinh giỏi Mỹ

Hình lục giác đều cạnh 6 centimet được mang đến như hình vẽ.

dap-an-bai-hinh-luc-giac-danh-cho-hoc-sinh-gioi-my
 

Dựng 6 cung tròn xoe, từng cung tròn xoe sở hữu tâm là một trong đỉnh của lục giác và sở hữu nửa đường kính bởi vì 3 centimet.

Hỏi diện tích S phần color xám vô hình vẽ bởi vì bao nhiêu?

A: 27√3 - 9π

B: 27√3 - 6π

C: 54√3 - 18π

D: 54√3 - 12π

E: 108√3 - 9π

Xem thêm: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu | CH3OH ra HCHO

Đáp án: C.

Hình lục giác đều bao gồm 6 tam giác đều cạnh 6 centimet phối hợp lại. Suy đi ra diện tích S hình lục giác đều bởi vì 6.[6.√(6- 32)]/2 = 54√3 cm2.

Tổng những góc của một lục giác đều bởi vì 720 chừng. Suy đi ra một cung tròn xoe như bài bác đi ra sở hữu góc bởi vì 720/6 = 120 chừng.

Từ cơ tớ sở hữu diện tích S một hình rẻ rúng quạt tạo nên bởi vì cung tròn xoe góc 120 chừng bởi vì 1/3 diện tích S hình tròn trụ nửa đường kính 3 centimet. Suy đi ra diện tích một hình rẻ rúng quạt này bởi vì π.32/3 = 3π cm2.

Dễ nhận ra, diện tích S phần color xám bởi vì diện tích S lục giác đều trừ tổng diện tích S 6 hình rẻ rúng quạt.  

Vậy diện tích S phần color xám bởi vì 54√3 - 6.3π = 54√3 - 18π. Chọn phương án C.

Xem thêm: Số nguyên là gì? Số thực là gì? Cách phân biệt Số nguyên với Số thực?

Thanh Tâm

×