CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O | CaCO3 ra CaCl2 | HCl ra CaCl2

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O là phản xạ trao thay đổi. Bài viết lách này hỗ trợ tương đối đầy đủ vấn đề về phương trình chất hóa học và được cân đối, ĐK những hóa học nhập cuộc phản xạ, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Phản ứng CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bạn đang xem: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O | CaCO3 ra CaCl2 | HCl ra CaCl2

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O | CaCO3 rời khỏi CaCl2 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ CaCO3 rời khỏi CO2

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ CaCO3 rời khỏi CaCl2

Nhiệt chừng thường

3. Đá vôi tính năng với HCl đem hiện nay tượng

Đá vôi tan dần dần và thấy đem khí ko màu sắc bay rời khỏi thực hiện hỗn hợp sủi bọt.

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

4.1. Bản hóa học của CaCO3 (Canxi cacbonat)

CaCO3 đem tương đối đầy đủ đặc thù hoá học tập của muối hạt tính năng được với những axit mạnh.

4.2. Bản hóa học của HCl (Axit clohidric)

HCl là một trong axit mạnh tính năng được với muối hạt cacbonat tạo ra muối hạt mới mẻ và nước, bên cạnh đó giải hòa khí cacbonic.

5. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về CaCO3

5.1. Tính hóa học vật lí & nhận biết

- Tính hóa học vật lí: Là hóa học rắn white color, ko tan nội địa.

- Nhận biết: dùng hỗn hợp axit HCl, thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc, ko mùi:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

5.2. Tính hóa học hóa học

- Mang tương đối đầy đủ đặc thù chất hóa học của muối:

Tác dụng với axit mạnh:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Kém bền với nhiệt:

CaCO3 -to→ CaO + CO2

CaCO3 tan dần dần nội địa đem hòa tan khí CO2.

CaCO3 + CO2 + H2O ⇆ Ca(HCO3)2

→ Khi đun nóng:

Ca(HCO3)2 -to→ CaCO3↓ + CO2 + H2O

5.3. Điều chế

Đa số cacbonat can xi được dùng vô công nghiệp là được khai quật kể từ đá mỏ hoặc đá núi. Cacbonat can xi tinh ranh khiết (ví dụ loại dùng để dung dịch hoặc dược phẩm), được pha chế kể từ mối cung cấp đá mỏ (thường là cẩm thạch) hoặc nó hoàn toàn có thể được đưa đến bằng phương pháp mang lại khí cacbonic qua chuyện hỗn hợp can xi hidroxit.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

5.4. Ứng dụng

+ CaCO3 được coi như thể hóa học phụ gia mang lại ngành phát triển thành phầm thực phẩm chăn nuôi mang lại gia súc. Dường như, Canxi cacbonat cũng chính là mối cung cấp đủ dinh dưỡng quan trọng mang lại quy trình tạo hình trứng và sự cải tiến và phát triển của xương so với những loại gia nuốm.

+ CaCO3 được dùng như một loại phân bón gom cây xanh cải tiến và phát triển, ổn định toan chừng pH mang lại khu đất, hỗ trợ dưỡng chất mang lại cây.

+ Trong khi, CaCO3 còn được dùng như hóa học phụ gia mang lại ngành phát triển dung dịch trừ thâm thúy vị loại khoáng này khá thân ái thiện với môi trường thiên nhiên.

6. Tính Hóa chất của HCl

Dung dịch axit HCl đem tương đối đầy đủ đặc thù hoá học tập của một axit mạnh.

6.1. Tác dụng hóa học chỉ thị

Dung dịch HCl thực hiện quì tím hoá đỏ gay (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

6.2. Tác dụng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H vô sản phẩm Bêkêtôp) tạo ra muối hạt (với hóa trị thấp của kim loại) và giải hòa khí hidrô (thể hiện nay tính oxi hóa)

Fe + 2HCl Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa 10 đem đáp án FeCl2 + H2

2Al + 6HCl Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa 10 đem đáp án 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không tồn tại phản ứng

6.3. Tác dụng với oxit bazo và bazo

Sản phẩm tạo ra muối hạt và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa 10 đem đáp án CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HClHóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa 10 đem đáp án 2FeCl3 + 3H2 O

6.4. Tác dụng với muối (theo ĐK phản xạ trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng nhằm phân biệt gốc clorua )

Ngoài đặc thù đặc thù là axit , hỗn hợp axit HCl quánh còn thể hiện nay tầm quan trọng hóa học khử Khi tính năng hóa học oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa 10 đem đáp án MnCl2 + Cl + 2H2 O

K2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn hợp ý 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 quánh được gọi là lếu hợp ý nước cường toan ( cường thuỷ) đem tài năng hoà tan được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3

7. Bài tập dượt áp dụng

Câu 1. Cặp hóa học này tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên vô và một dung dịch

A. KCl và NaOH

B. AgNO3và NaCl

C. Ba(OH)2 và NaOH

D. CaCO3 và HCl

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2. Phản ứng này tại đây sau phản xạ nhận được hóa học khí

A. KCl + AgNO3

B. CaCO3+ HCl

C. NaOH + H2SO4

D. BaCl2 + Na2SO4

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Phương trình phản xạ hóa học

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 3. Dãy muối hạt cacbonat bị nhiệt độ phân ở nhiệt độ chừng cao

A. K2CO3, Ba(HCO3)2.

B. Na2CO3, KHCO3.

C. CaCO3, Ca(HCO3)2.

D. MgCO3, K2CO3.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Na2CO3 và K2CO3 không trở nên nhiệt độ phân hủy

=> loại A, B, D => Chọn C

CaCO3 → CaO + CO2

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

Câu 4. Cho 10 gam CaCO3 vô hỗn hợp HCl dư thể tích CO2 nhận được ở đktc là:

A. 11,2 lít

Xem thêm: Đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (50 mẫu)

B. 1,12 lít

C. 2,24 lít

D. 22,4 lít

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Số mol CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

0,1 0,1

→ Vkhí = n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 5. Cho hỗn hợp NaOH vô ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, hiện tượng lạ để ý được là:

A. Có kết tủa Trắng xanh lơ.

B. Có khí bay rời khỏi.

C. Có kết tủa đỏ gay nâu.

D. Kết tủa white color.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3 (↓ đỏ gay nâu)

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vô 100ml dd Ca(OH)2 1M nhận được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun rét hỗn hợp lại thấy đem kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 2,240 lít

D. 3,360 lít

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

nCaCO3 =6/100 = 0,06 mol

Do đun rét lại nhận được tăng kết tủa => nên đem Ca(HCO3)2

nCaCO3 tạo ra tăng là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 0,06 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở phản xạ 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 7. Cho 18,25 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 15 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. KHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. NaHCO3

D. Ca(HCO3)2

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HCO3)n

Phương trình chất hóa học tổng quát:

2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

2 mol 1 mol

Số mol muối hạt hidrocacbonat là: 18,25/(M+61n)

Số mol muối hạt dung hòa tạo ra trở thành là: 15/(2M + 96n)

Theo phương trình chất hóa học tao có: 18,25/(M+61n) = 2. 15/(2M + 96n)

Biến thay đổi tao được phương trình 3,25M = 39n

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2.

Câu 8. Nhỏ kể từ từ từng giọt cho tới không còn 60 ml hỗn hợp HCl 1M vô 200 ml hỗn hợp chứa chấp Na2CO3 0,2M và NaOH 0,2M , sau phản xạ nhận được số mol CO2 là:

A. 0,03

B. 0,01

C. 0,02

D. 0,015

Lời giải:

Đáp án: C

nHCl = 0,06 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol)

Khi nhỏ kể từ từ H+ vô dd lếu hợp ý CO32- và HCO3- xảy rời khỏi phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2(2) = ∑nH+ - nCO32- = 0,06 – 0,04 = 0,02 (mol)

Câu 9. Dẫn V lít (đktc) khí CO2 qua chuyện 200ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M nhận được 12 gam kết tủa. Lọc quăng quật kết tủa, lấy hỗn hợp nước thanh lọc đun rét lại nhận được kết tủa nữa. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít.

B. 6,272 lít.

C. 3,136 lít.

D. 3,136 lít hoặc 6,272 lít.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Dung dịch sau phản xạ Khi đun rét đem tạo ra tăng kết tủa => đem đưa đến HCO3-

nCa(OH)2 = 0,2 mol;

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Bảo toàn nhân tố Ca:

nCa(OH)2 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2

=> nCa(HCO3)2 = 0,2 – 0,12 = 0,08 mol

=> chỉ toànnguyên tố C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2= 0,12 + 0,08.2 = 0,28 mol

=> VCO2 = 0,28.22,4 = 6,272 lít

Câu 10. Cho 9,125 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. NaHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. Ba(HCO3)2

D. Ca(HCO3)2

Xem thêm: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại: Tính Chất Và Cách Để Nhớ Nhanh

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: