HAI PHẨM CHẤT CAO QUÝ CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA | TT. Thích Nhật Từ

HAI PHẨM CHẤT CAO QUÝ CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA | TT. Thích Nhật Từ


, , #HAI #PHẨM #CHẤT #CAO #QUÝ #CỦA #PHẬT #TỬ #TẠI #GIA #Thích #Nhật #Từ
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-01-2021 …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *