H Series | Hội thảo: Đánh thức hệ miễn dịch & phòng chống Covid

H Series | Hội thảo: Đánh thức hệ miễn dịch & phòng chống Covid


, , #Series #Hội #thảo #Đánh #thức #hệ #miễn #dịch #amp #phòng #chống #Covid
Hội thảo trực tuyến: Đánh thức hệ miễn dịch & phòng chống Covid là webinar đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm Y Sinh học HelenCare, vào ngày 25/8/2021.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video hệ thống sản xuất tinh gọn khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/he-thong-san-xuat-tinh-gon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *