Giới thiệu Ứng dụng quản lý cửa hàng quần áo – Nhóm 14 – UNBELIEVABLE

Giới thiệu Ứng dụng quản lý cửa hàng quần áo – Nhóm 14 – UNBELIEVABLE


107 , 5.00 , #Giới #thiệu #Ứng #dụng #quản #lý #cửa #hàng #quần #áo #Nhóm #UNBELIEVABLE
Video giới thiệu Ứng dụng quản lý cửa hàng quần áo của nhóm UNBELIEVABLE.
Phục vụ cho đồ án môn học Phân tích & Quản lí yêu cầu phần mềm 18_32, HCMUS.

Các tính năng chính của ứng dụng:
– Xem báo báo doanh thu, lợi nhuận.
– Quản lí các sản phẩm.
– Quản lí đơn hàng.
– Quản lí kho.
– Quản lí nhân viên.
– Quản lí tài khoản khách hàng.
– Trang web bán hàng.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *