[Giới thiệu sách] Marketing for Dummies

[Giới thiệu sách] Marketing for Dummies


, , #Giới #thiệu #sách #Marketing #Dummies
Marketing for Dummies – Tên tác giả: Jeanette McMurtry – Dịch giả: Nguyễn Hà – Số trang: 589 trang – Link giới thiệu sách: …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *