Gibêrelin chủ yếu sinh ra ở (Miễn phí)

Câu hỏi:

11/09/2020 12,712

Bạn đang xem: Gibêrelin chủ yếu sinh ra ở (Miễn phí)

A. Tế bào đang được phân loại ở, phân tử, trái khoáy.

C. Lá, rễ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

GA được tạo hình đa phần ở rễ và lá

Đáp án nên chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Auxin đem vai trò:

A. Kích mến nảy lộc của phân tử, của chồi, rời khỏi hoa.

B. Kích mến nảy lộc của phân tử, của chồi, rời khỏi lá.

C. Kích mến nảy lộc của phân tử, của chồi, rời khỏi rễ phụ.

D. Kích mến nảy lộc của phân tử, của chồi, rời khỏi trái khoáy.

Câu 2:

Êtylen đem vai trò:

A. Thúc trái khoáy chóng chín, khắc chế rụng lá và rụng trái khoáy.

B. Thúc trái khoáy chóng chín,  rụng trái khoáy, trì trệ rụng lá.

C. Thúc trái khoáy chóng chín, rụng lá trì trệ rụng trái khoáy.

D. Thúc trái khoáy chóng chín, rụng lá, rụng trái khoáy.

Câu 3:

Axit abxixic (ABA) đem tầm quan trọng đa phần là

A. Kìm hãm sự phát triển của cây, lóng, tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng mở

Xem thêm: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng

B. Kìm hãm sự phát triển của cành, lóng, làm mất đi tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng đóng

C. Kìm hãm sự phát triển của cành, lóng, thực hiện tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng đóng góp.

D. Kìm hãm sự phát triển của cành, lóng, làm mất đi tình trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng cởi.

Câu 4:

Tác dụng này tiếp sau đây ko cần tầm quan trọng tâm sinh lý của auxin

A. Kích mến giãn nhiều năm tế bào

B. Kích mến sự rời khỏi hoa

C. Kích mến rời khỏi rễ ở cành giâm

D. Kích mến sự rời khỏi trái khoáy và tạo ra trái khoáy ko hạt

Câu 5:

Để kích ứng cành giâm rời khỏi rễ, người tớ dùng dung dịch kích ứng rời khỏi rễ, trong số dung dịch này hóa học này đem tầm quan trọng chính

A. Xitokinin

B. Axetilen

C. Auxin

D. AAB

Câu 6:

Trong phát triển trồng trọt, nhiều khi người tớ bấm ngọn cây là để

A. Kích mến cây cách tân và phát triển chiều ngang

B. Loại quăng quật ưu thế ngọn

C. Tăng cường ưu thể ngọn

D. Làm mang lại cây chóng rời khỏi hoa tạo ra quả

Xem thêm: Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 hay, chi tiết.