Giảng Luận 01/31/2021 – MS Lê Tân – Cầu Nguyện Theo Ý Chúa – 1 Giăng 5:14-15

Giảng Luận 01/31/2021 – MS Lê Tân – Cầu Nguyện Theo Ý Chúa – 1 Giăng 5:14-15


18 , 5.00 , #Giảng #Luận #Lê #Tân #Cầu #Nguyện #Theo #Chúa #Giăng

HTTLMN
Hội Thánh Tin Lành Minnesota

1 Giăng 5:14-15
14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.
15 Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *