Giảng giải Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng- Kỳ 64. Thầy Thích Thiện Tài

Giảng giải Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng- Kỳ 64. Thầy Thích Thiện Tài


116 , 5.00 , #Giảng #giải #Pháp #Bảo #Đàn #Kinh #Lục #Tổ #Huệ #Năng #Kỳ #Thầy #Thích #Thiện #Tài
Giảng giải Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng- Kỳ 64. Thầy Thích Thiện Tài

Kinh Pháp Bảo Đàn – kỳ 64.
Phẩm Thứ bảy: Cơ Duyên (tiếp theo).
Chánh văn:
Ðạt nghe xong thoạt chảy nước mắt, ngay nơi đó khai ngộ, nói với Sư: Pháp Ðạt xưa nay thật chưa từng chuyển Pháp Hoa, lại bị Pháp Hoa chuyển. Lại hỏi: Kinh nói: Chư Ðại Thanh Văn cho đến Bồ Tát, tất cả tận tâm suy lường đều chẳng thể đo lường được trí Phật. Nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là tri kiến Phật, tự mình đã chẳng phải là bậc thượng căn, nên chẳng khỏi nghi ngờ. Kinh lại nói ba loại xe: xe nai, xe dê và xe trâu, có gì khác biệt? Xin Hoà Thượng chỉ dạy thêm.
Sư nói:
Ý Kinh rõ ràng minh bạch, ngươi tự mê trái. Người tam thừa chẳng thể suy lường được trí Phật, lỗi tại suy lường vậy. Dẫu cho ngươi tận sức suy lường, chỉ là càng thêm xa xôi mà thôi. Phật thuyết pháp vốn vì phàm phu mà thuyết, chẳng vì Phật thuyết; lý này nếu chẳng chịu tin thì cũng như năm ngàn người từ trên hội Pháp Hoa lui ra, mà chẳng biết đã ngồi sẵn trên xe trâu (Phật tánh), mà lại tìm kiếm ba xe (ba thừa) bên ngoài. Huống trong Kinh rõ ràng chỉ ra cho người: chỉ duy nhất một Phật thừa, chẳng còn thừa nào khác, nói có hai thừa ba thừa, cho đến vô số phương tiện, mọi thứ nhân duyên, lời nói thí dụ, pháp ấy đều vì nhất Phật thừa mà tạm lập. Ngươi sao chẳng tỉnh ngộ, nói ba xe là giả thiết, vì đời xưa mà nói, nhất thừa là thật, vì đời nay mà nói; chỉ bảo ngươi bỏ giả trở về thật, trở về thật rồi thật cũng chẳng chấp. Phải biết tất cả châu báu tài vật đều thuộc về ngươi, do ngươi thọ dụng, chẳng phải là của cha, cũng chẳng phải là của con, cũng chẳng khởi dụng tưởng, ấy gọi là trì Kinh Pháp Hoa, trì Kinh như thế từ kiếp này sang kiếp khác tay chẳng rời Kinh, từ sáng đến tối, chẳng dứt tụng niệm vậy.

#ThíchThiệnTài #Pháp_Bảo_Đàn_Kinh #GiảngKinh

Mời quý vị vào groups Thầy Thích Thiện Tài :
———————————-
✔ Cảm ơn đại chúng đã luôn đồng hành với kênh Phật sự “Hiển Dương Chân Lý” trong thời gian qua.
► Hãy cùng bấm Đăng Ký Kênh “𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 ➥ 𝐋𝐈𝐊𝐄 ➥ 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 ➥ 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓” để mang những lời Phật dạy đến tất cả mọi người. Chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý!
———————-
Mọi vấn đề về vi phạm bản quyền- nguyên tắc cộng đồng, xin liên hệ email : karamahacana@gmail.com. Chúng tôi sẽ xử lý ngay. Vô cùng biết ơn quý vị !

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *