Giải vở bài tập Toán 5 - Sách Toán - Học toán

 • Skip đồ sộ main content
 • Skip đồ sộ secondary menu
 • Bỏ qua loa primary sidebar

Sách Toán – Học toán

Sách Toán - Học toán

Bạn đang xem: Giải vở bài tập Toán 5 - Sách Toán - Học toán

Giải bài xích tập dượt Toán kể từ lớp 1 đi học 12, Học toán online và Đề thi đua toán

Đăng ngày: Biên tập: Thuộc ngôi nhà đề:Giải Vở Bài tập dượt Toán 5 Tag với:Giai bai tap toan 5, Giai VBT toan lop 5, Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 1

Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 (VBT – SBT Toán 5). Hướng dẫn vấn đáp và thực hiện toàn bộ những thắc mắc, bài xích tập dượt chương 1,2,3,4,5 không thiếu, cụ thể nhất.

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ: SO SÁNH, NHÂN HÓA, ĐIỆP NGỮ I Lý thuyết

Chương 1: Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ trọng. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

 • (VBT Toán 5) – Bài 1. Ôn tập dượt định nghĩa về phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 2. Ôn tập: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 3. Ôn tập: So sánh nhị phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 4. Ôn tập: So sánh nhị phân số (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 5. Số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 6. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 7. Ôn tập: Phép nằm trong và quy tắc trừ nhị phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và quy tắc phân tách nhị phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 9. Hỗn số
 • (VBT Toán 5) – Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 11. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 12. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 13. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 14. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 15. Ôn tập dượt về giải toán
 • (VBT Toán 5) – Bài 16. Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán
 • (VBT Toán 5) – Bài 17. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 18. Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 19. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài trăng tròn. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài
 • (VBT Toán 5) – Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài
 • (VBT Toán 5) – Bài 23. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 24. Đề- Ca- Mét vuông. Héc- Tô- Mét vuông
 • (VBT Toán 5) – Bài 25. Mi- Li- Mét vuông – Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 26. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 27. Héc- Ta
 • (VBT Toán 5) – Bài 28. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 29. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 30. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 31. Luyện tập dượt chung

Chương 2: Số thập phân. Các quy tắc tính với số thập phân

 • (VBT Toán 5) – Bài 32. Khái niệm số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 34: Hàng của số thập phân – Đọc viết lách số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 35. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 36. Hai phân số vày nhau
 • (VBT Toán 5) – Bài 37. So sánh nhị phân số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 38. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 39. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 40. Viết những số đo phỏng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 41. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 42. Viết số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 43. Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 44. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 45. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 46. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 47. Tự kiểm tra
 • (VBT Toán 5) – Bài 48. Cộng nhị số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 49. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 50. Tổng nhiều số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 51. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 53. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 54. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 55. Nhân một vài thập phân với một vài tự động nhiên
 • (VBT Toán 5) – Bài 56. Nhân một vài thập phân với 10-100-1000
 • (VBT Toán 5) – Bài 57. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 58. Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 59. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 60. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 61. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 62. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 63. Chia một vài thập phân mang đến một vài tự động nhiên
 • (VBT Toán 5) – Bài 64. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 65. Chia một vài thập phân mang đến 10, 100,1000
 • (VBT Toán 5) – Bài 66. Chia một vài ngẫu nhiên mang đến một vài ngẫu nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một vài thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 67. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 68. Chia một vài ngẫu nhiên mang đến một vài thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 69. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 70. Chia một vài thập phân mang đến một vài thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 71. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 72. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 73. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 74. Tỉ số phần trăm
 • (VBT Toán 5) – Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
 • (VBT Toán 5) – Bài 76. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 77. Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 78. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 79. Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 80. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 81. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 82. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 83. Giới thiệu PC quăng quật túi
 • (VBT Toán 5) – Bài 84: Sử dụng PC thu về nhằm giải toán về tỉ số phần trăm
 • (VBT Toán 5) – Bài 85. Hình tam giác
 • (VBT Toán 5) – Bài 86. Diện tích hình tam giác
 • (VBT Toán 5) – Bài 87. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 88. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 89. Tự kiểm tra

Chương 3. Hình học

 • (VBT Toán 5) – Bài 90. Hình thang
 • (VBT Toán 5) – Bài 91. Diện tích hình thang
 • (VBT Toán 5) – Bài 92. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 93. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 94. Hình tròn trặn. Đường tròn
 • (VBT Toán 5) – Bài 95. Chu vi hình tròn
 • (VBT Toán 5) – Bài 96. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 97. Diện tích hình tròn
 • (VBT Toán 5) – Bài 98. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 99. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 100. Giới thiệu biểu đồ vật hình quạt
 • (VBT Toán 5) – Bài 101. Luyện tập dượt về tính chất diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 102. Luyện tập dượt về tính chất diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 103. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 104. Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • (VBT Toán 5) – Bài 105. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • (VBT Toán 5) – Bài 106. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 107. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • (VBT Toán 5) – Bài 108. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 109. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 110. Thể tích của một hình
 • (VBT Toán 5) – Bài 111. Xăng- Ti- Mét khối. Đề- Xi- Mét khối
 • (VBT Toán 5) – Bài 112. Mét khối
 • (VBT Toán 5) – Bài 113. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 114. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • (VBT Toán 5) – Bài 115. Thể tích hình lập phương
 • (VBT Toán 5) – Bài 116. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 117. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • (VBT Toán 5) – Bài 119. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 120. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 121. Tự kiểm tra

Chương 4. Số đo thời hạn. Toán vận động đều

 • (VBT Toán 5) – Bài 122. Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 123. Cộng số đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 124. Trừ số đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 125. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 126. Nhân số đo thời hạn với cùng 1 số
 • (VBT Toán 5) – Bài 127. Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • (VBT Toán 5) – Bài 128. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 129. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 130. Vận tốc
 • (VBT Toán 5) – Bài 131. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 132. Quãng đường
 • (VBT Toán 5) – Bài 133. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 134. Thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 135. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 136. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 137. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 138. Luyện tập dượt chung

Chương 5. Ôn tập

 • (VBT Toán 5) – Bài 139. Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • (VBT Toán 5) – Bài 140. Ôn tập dượt về phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 141. Ôn tập dượt về phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 142. Ôn tập dượt về số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 143. Ôn tập dượt về số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 144. Ôn tập dượt về đo phỏng nhiều năm và đo khối lượng
 • (VBT Toán 5) – Bài 145. Ôn tập dượt về đo phỏng nhiều năm và đo khối lượng
 • (VBT Toán 5) – Bài 146. Ôn tập dượt về đo diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 147. Ôn tập dượt về đo thể tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 148. Ôn tập dượt về đo diện tích S và đo thể tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 149. Ôn tập dượt về đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 150. Phép cộng
 • (VBT Toán 5) – Bài 151. Phép trừ
 • (VBT Toán 5) – Bài 152. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 153. Phép nhân
 • (VBT Toán 5) – Bài 154. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 155. Phép chia
 • (VBT Toán 5) – Bài 156. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 157. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 158. Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 159. Ôn tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một vài hình
 • (VBT Toán 5) – Bài 160. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 161. Ôn tập dượt về tính chất diện tích S thể tích một vài hình
 • (VBT Toán 5) – Bài 162. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 163. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 164. Một số dạng việc đang được học
 • (VBT Toán 5) – Bài 165. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 166. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 167. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 168. Ôn tập dượt về biểu đồ
 • (VBT Toán 5) – Bài 169. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 170. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 171. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 172. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 173. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 174. Luyện tập dượt chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 175. Tự kiểm tra

Reader Interactions

Trả điều

Email của các bạn sẽ ko được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường đề xuất được ghi lại *

Xem thêm: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng