Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O l Fe ra Fe(NO3)3

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản xạ lão hóa khử. Bài ghi chép này hỗ trợ không hề thiếu vấn đề về phương trình chất hóa học và đã được thăng bằng, ĐK những hóa học nhập cuộc phản xạ, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Phản ứng Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

Bạn đang xem: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O l Fe ra Fe(NO3)3

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O l Fe rời khỏi Fe(NO3)3 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ Fe + HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

2. Cách thăng bằng phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác toan số lão hóa của những yếu tố thay cho đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3+ N+2O + H2O

1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy tao với phương trình: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ Fe tính năng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe tính năng HNO3

Cho Fe (sắt) tính năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng hóa học

Kim loại tan dần dần tạo ra trở thành hỗn hợp muối hạt Muối sắt(III) nitrat và khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí NO bay rời khỏi.

6. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

6.1. Bản hóa học của Fe (Sắt)

- Trong phản xạ bên trên Fe là hóa học khử.

- Fe là sắt kẽm kim loại tính năng được với các axit HNO3, H2SO4 quánh.

6.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

- Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

- Đây là 1 monoaxit mạnh, với tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh.

7. Tính hóa chất cơ phiên bản của sắt

7.1. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe phản xạ được với khá nhiều phi kim.

7.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 quánh, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tính năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 quánh, nguội

7.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7.4. Ứng dụng của Fe

- Sắt với trong mỗi vật dụng cá thể như: dao, kềm, kéo, kệ Fe, những loại công cụ mái ấm gia đình không giống,…
- Sắt ở trong số đồ dùng thiết kế bên trong như: bàn và ghế, khuông cửa ngõ, tủ kệ, bậc thang,…
- Các loại công cụ nhập mái ấm gia đình như máy xay, máy giặt, bể cọ cũng có thể có Fe.
- Trong giao thông vận tải vận tải đường bộ Fe cũng nhập vai trò rất rất cần thiết.
- Sắt là cỗ khuông sườn mang đến những dự án công trình thi công như căn nhà cửa ngõ, cầu, tòa căn nhà,…

8. Tính hóa chất của HNO3

- Axit nitric là 1 hỗn hợp nitrat hydro với công thức chất hóa học HNO3 . Đây là 1 axit khan, là 1 monoaxit mạnh, với tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh, với hằng số thăng bằng axit (pKa) = −2.

- Axit nitric là 1 monoproton có duy nhất một sự phân ly nên nhập hỗn hợp, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn trở thành những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hoặc thường hay gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric với đặc điểm của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím fake lịch sự red color.

- Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat tạo ra trở thành những muối hạt nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

- Axit nitric tính năng với kim loại: Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở thành muối hạt nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 đặc → muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng giá buốt → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng giá buốt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

- Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội tự lớp oxit sắt kẽm kim loại được đưa đến bảo đảm an toàn bọn chúng không xẩy ra lão hóa tiếp.

- Tác dụng với phi kim (các yếu tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo ra trở thành nito dioxit nếu như là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

P.. + 5HNO3 đặc → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

- Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

- Tác dụng với hợp ý chất:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3Skết tủa + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 đặc → PbSO4 kết tủa + 8NO2 + 4H2O

Ag3PO4 tan nhập HNO3, HgS ko tính năng với HNO3.

- Tác dụng với khá nhiều hợp ý hóa học hữu cơ: Axit nitric với kĩ năng đập diệt nhiều hợp ý hóa học cơ học, nên tiếp tục rất rất nguy nan nếu như nhằm axit này xúc tiếp với khung hình người.

9. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 11,2 gam Fe tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Lời giải:

Đáp án: D

Số mol của Fe bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học vật lý cơ này bên dưới đấy là của sắt:

A. Sắt làm nên màu vàng nâu, nhẹ nhàng, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ kém cỏi.

B. Sắt với white color bạc, nặng trĩu, với ánh kim, dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ tốt

C. Sắt với white color xám, nặng trĩu, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ tốt

D. Sắt với white color xám, nhẹ nhàng, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ chất lượng.

Lời giải:

Đáp án: C

Tính hóa học vật lý cơ này bên dưới đấy là của sắt:

C. Sắt với white color xám, nặng trĩu, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ tốt

Câu 3. Cho phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16

Lời giải:

Đáp án: B

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. hiểu A là oxit, B là muối hạt, C và D là sắt kẽm kim loại. Cho những phản xạ sau:

a) A + HCl → 2 muối hạt + H2O

b) B + NaOH → 2 muối hạt + H2O

c) C + muối hạt → 1 muối

d) D + muối hạt → 2 muối

Các hóa học A, B, C, D hoàn toàn có thể là

A. Fe3O4, CaCO3, Fe, Cu.

B. Fe3O4, CaCO3, Cu, Fe.

C. Fe2O3, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.

D. Fe3O4, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.

Lời giải:

Đáp án: D

a) Fe3O4 (A) + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

b) Ca(HCO3)2 (B) + NaOH → CaCO3 + Na2CO3+ 2H2O

c) Fe (C) + 2FeCl3 → 3FeCl2

d) Cu (D) + 2FeCl3 → CuCl2+ 2FeCl2

Câu 5. Nhận toan này sau đấy là sai?

A. HNO3 phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối hạt amoni khi nhiệt độ phân đều tạo ra khí amoniac.

D. Hỗn hợp ý muối hạt nitrat và hợp ý hóa học cơ học rét chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.

Lời giải:

Câu 6. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí nhận được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.

Lời giải:

Đáp án: D

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 7. Để pha chế Fe(NO3)2 tao hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Lời giải:

Đáp án: B

A. Fe + hỗn hợp AgNO3 dư => loại vì

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. FeS + hỗn hợp HNO3

FeS + 12HNO3 → 9NO2 + Fe(NO3)3 + 5H2O + H2SO4

Câu 8. Chỉ dùng hỗn hợp HNO3 loãng, hoàn toàn có thể nhận ra được từng nào hóa học rắn riêng không liên quan gì đến nhau sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

Dùng HNO3 hoàn toàn có thể nhận ra được cả 4 hóa học.

Chất rắn tan dần dần, với khí ko color bay rời khỏi → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ Chất rắn tan dần dần, bay rời khỏi khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí, hỗn hợp nhận được gold color nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tan dần dần, sau phản xạ nhận được hỗn hợp color xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tan dần dần, sau phản xạ nhận được hỗn hợp ko màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O

Câu 9. Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Lời giải:

Đáp án: B

A. ZnS + HNO3 (đặc nóng)

ZnS + 8HNO3 → 6NO2 + Zn(NO3)2 + 4H2O + SO2

B. Fe2O3 + HNO3 (đặc nóng)

Xem thêm: Tổng hợp công thức vecto hình học lớp 10

Fe2O3+ 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4+ NO2 + H2O

D. Cu + HNO3 (đặc nóng)

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Cho 16,8 gam bột Fe nhập 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, nhận được khí NO có một không hai, lượng muối hạt nhận được mang đến nhập hỗn hợp NaOH dư nhận được kết tủa. Nung rét kết tủa tuy nhiên không tồn tại bầu không khí nhận được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam

Lời giải:

Đáp án: A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc giục 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + Fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ Khối lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam

Câu 11. Cho những mệnh đề sau:

1) Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.

2) Ion NO3- với tính lão hóa nhập môi trường xung quanh axit.

3) Khi nhiệt độ phân muối hạt nitrat rắn tao đều nhận được khí NO2.

4) Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền nhiệt độ. Các mệnh đề thực sự :

A. (1), (2), (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Lời giải:

Đáp án: D

Các mệnh đề đích là: (1) và (2)

(3) sai vì thế muối hạt nitrat của K, Na, Ba, Ca nhiệt độ phân ko nhận được khí NO2

(4) sai vì thế những muối hạt nitrat đa số kém cỏi bền nhiệt

Câu 12. Cho m gam bột Fe nhập 800 ml hỗn hợp lếu hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được 0,6m gam lếu hợp ý bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Lời giải:

Đáp án: D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau phản xạ còn dư lếu hợp ý bột sắt kẽm kim loại ⇒ Fe còn dư, Cu2+ không còn, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam

Câu 13. Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây khi lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá Fe trở thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 quánh, rét, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 quánh, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 quánh, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Lời giải:

Đáp án: D

Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Các phản xạ chất hóa học xẩy ra là:

Fe + 2AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

Fe(NO3)2 + AgNO3→ Fe(NO3)3+ Ag (2)

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 14: Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Lời giải:

Đáp án: D

Dung dịch CuCl2

Câu 15. Cho m gam bột Fe nhập 800 ml hỗn hợp lếu hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được 0,6m gam lếu hợp ý bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Lời giải:

Đáp án: D

Do sau phản xạ nhận được lếu hợp ý bột KL nên Fe dư, phản xạ tạo ra muối hạt Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,48 < 0,322 nên H+ không còn, NO3- dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 16. Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây khi lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá Fe trở thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 quánh, rét, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 quánh, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 quánh, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Lời giải:

Câu 17. Có 4 sắt kẽm kim loại nhằm riêng biệt biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ sử dụng nhì dung dịch demo hoàn toàn có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy tờ quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, hỗn hợp AgNO3

Lời giải:

Đáp án: B

Dùng hỗn hợp HCl thì quan sát được :

Kim loại Ag vì thế không tồn tại phản ứng

+ 3 sắt kẽm kim loại còn sót lại đều tạo ra khí

Phương trình hóa học

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Dùng vài ba giọt hỗn hợp NaOH thì quan sát được

+ Dung dịch MgCl2( với chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Mg ) với hiện tượng kỳ lạ với kết tủa white xuất hiện

Phương trình hóa học:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓+ 2NaCl

+ Dung dịch AlCl3 ( với chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Al ) với hiện tượng kỳ lạ với kết tủa keo dán white tiếp sau đó tan dần

Phương trình hóa học:

AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O (PTHH ghi chép gộp )

+ Dung dịch FeCl3 ( với chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Fe) với hiện tượng kỳ lạ với kết tủa white color xanh rớt xuất hiện nay , tiếp sau đó fake lịch sự gray clolor khi nhằm lâu ngoài ko khí

Phương trình hóa học: FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓+ 2NaCl

Câu 18. Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được hỗn hợp X. Tìm tuyên bố sai

A. Dung dịch X làm mất đi color dung dịch tím

B. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa nhằm lâu ngoài bầu không khí kết tủa với lượng tạo thêm.

C. Dung dịch X tính năng được với Zn

D. Dung dịch X ko thể hòa tan Cu

Lời giải:

Đáp án: D

Fe3O4 + 4H2SO4→ FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất đi color dung dịch tím nhập H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

Câu 19. Cho Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng nhận được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp nhận được mang đến cất cánh khá được tinh ma thể FeSO4.7H2O với lượng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải hòa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.

Lời giải:

Đáp án: C

Bảo toàn yếu tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít

Câu trăng tròn. Cho 22,72 gam lếu hợp ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối hạt khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.

Lời giải:

Đáp án: C

nNO= 2,68822,4 = 0,12 mol

Coi lếu hợp ý bao gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; nó = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe= 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam

Câu 21. Nung rét 25,2 gam Fe ngoài bầu không khí sau đó 1 thời hạn nhận được m gam lếu hợp ý X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hỗn hợp ý này phản xạ không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh rét (dư), nhận được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

Xem thêm: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. HCOONa. B. (NH4)2CO3. C. NaHCO3. D. CaC2. (Miễn phí)

C. 25 gam

D. trăng tròn gam

Lời giải: