F2L Tip no: 84

F2L Tip no: 84


3927 , 4.88 , #F2L #Tip
This video is for anyone who would like to learn more advanced methods of inserting F2L pairs. I’ll be uploading more short videos soon so please make sure to subscribe!

Thanks for watching and hope these techniques help you become faster at speed cubing!

Instagram:

Hardware:

RS3M 2020
WRM 2020
Meilong M

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *