ELEMEN SISTEM ELEKTRIK SUMBER,MEDIUM,BEBAN, KAWALAN (RBT TINGKATAN 2)

ELEMEN SISTEM ELEKTRIK SUMBER,MEDIUM,BEBAN, KAWALAN (RBT TINGKATAN 2)


2 , 5.00 , #ELEMEN #SISTEM #ELEKTRIK #SUMBERMEDIUMBEBAN #KAWALAN #RBT #TINGKATAN
NAMA: NORA FASIHAH BINTI OMAR ALI (S2011948)

Objektif: Menyatakan 4 elemen sistem elektrik.
Berdasarkan video ini, murid akan dapat mengetahui dan menyatakan 4 elemen sistem elektrik iaitu sumber,medium,beban dan kawalan.
Sumber: Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui
Medium: Wayar dan tidak berwayar
Beban: Peralatan elektrik
Kawalan: Automatik dan manual

#dppUM

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *