DRK DEX | Giới thiệu & Đăng nhập bằng ví MetaMask | Hai Pierre

DRK DEX | Giới thiệu & Đăng nhập bằng ví MetaMask | Hai Pierre


9 , nan , #DRK #DEX #Gioi #thieu #amp #Đang #nhap #bang #MetaMask #Hai #Pierre
Giới thiệu & Đăng nhập sàn giao dịch DRK DEX bằng ví MetaMask | Hai Pierre

Bước 1: Tạo ví MetaMask
Video Hướng dẫn Tạo ví MetaMask:

Bước 2: Truy cập vào liên kết: để đăng nhập vào sàn DRK DEX.

Bước 3: Đăng nhập ví MetaMask để kết nối với sàn DRK DEX.

Chúc Bạn thành công!

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *