[ Dọn mình Chết lành ] Kẻ phạm tội trọng, thì làm sỉ nhục cho Chúa là dường nào

[ Dọn mình Chết lành ] Kẻ phạm tội trọng, thì làm sỉ nhục cho Chúa là dường nào


1302 , 4.78 , #Dọn #mình #Chết #lành #Kẻ #phạm #tội #trọng #thì #làm #sỉ #nhục #cho #Chúa #là #dường #nào
Kẻ phạm tội trọng, thì làm sỉ nhục cho Chúa là dường nào

Kẻ phạm một tội trọng, thì phạm đến Chúa là thể nào? Thật nó làm sỉ nhục cho Chúa, làm ô danh Chúa, làm cực lòng Chúa lắm.

Trước hết tội trọng là điều sỉ nhục cho Chúa; hãy nghe lời thánh Thôma tiến sĩ dạy rằng: “Muốn biết tội làm sỉ nhục nặng nhẹ chừng nào, thì phải cân lường theo phẩm giá người chịu, và theo bậc người làm, liền rõ. Như làm sỉ nhục cho một tên thứ dân, thì tội không nặng là mấy; mà làm sỉ nhục cho người có chức tước, thì tội nặng hơn nhiều; chí như làm sỉ nhục cho vị vua chúa, thì tội càng nặng hơn nữa bội phần.

PHẦN 1:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.