Hóa 12 Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại | Giải Hóa học 12.

Hóa 12 Bài 23: Luyện tâp: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự làm mòn kim loại

Video Giải bài bác luyện Hóa 12 Bài 23: Luyện tâp: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự làm mòn sắt kẽm kim loại - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bạn đang xem: Hóa 12 Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại | Giải Hóa học 12.

Bài 1 (trang 103 SGK Hóa 12 - Video giải bên trên 3:28): bằng phẳng những cách thức chất hóa học này hoàn toàn có thể pha chế Ag kể từ hỗn hợp AgNO3, pha chế Mg kể từ hỗn hợp MgCl2? Viết những phương trình chất hóa học.

Lời giải:

Các cách thức pha chế Ag kể từ AgNO3 là :

- Nhiệt phân :

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

- Thủy luyện :

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

- Điện phân hỗn hợp :

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Phương pháp pha chế Mg kể từ MgCl2 là : năng lượng điện phân giá buốt chảy MgCl2

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 2 (trang 103 SGK Hóa 12 - Video giải bên trên 7:16): Ngâm một vật bằng đồng đúc với lượng 10g vô 250g hỗn hợp AgNO3 4% Khi lấy vật rời khỏi thì lượng AgNO3 vô hỗn hợp hạn chế 17%.

a. Viết phương trình chất hóa học của phản xạ và cho biết thêm tầm quan trọng những hóa học nhập cuộc phản xạ.

b. Xác tấp tểnh lượng của vật sau phản xạ.

Lời giải:

a) 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag↓

AgNO3 là hóa học lão hóa, Cu là hóa học khử.

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Áp dụng tăng hạn chế khối lượng:

b) Khối lượng vật sau phản xạ = 10 + 0,01 x 108 – 0,005 x 64 = 10,76 g

Bài 3 (trang 103 SGK Hóa 12 - Video giải bên trên 11:45): Để khử trọn vẹn 23,2 gam một oxit sắt kẽm kim loại nên dùng 8,96 lít H2 (đktc). Khim loại này đó là sắt kẽm kim loại này sau đây?

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi công thức của oxit sắt kẽm kim loại là MxOy

Số mol H2 là nH2 = Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 0,4(mol)

Xem thêm: Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Như vậy :

Mx + 16y = 58y

Mx = 42y

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giá trị thỏa mãn nhu cầu : M = 56; x = 3; hắn = 4

Kim loại là Fe và công thức oxit là Fe3O4

Bài 4 (trang 103 SGK Hóa 12 - Video giải bên trên 15:50): Cho 9,6 gam bột sắt kẽm kim loại M vô 500ml hỗn hợp HCl 1M, sau phản xạ kết cổ động chiếm được 5,376 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là sắt kẽm kim loại này tại đây.

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Lời giải:

Đáp án B.

Số mol H2 là:

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Số mol HCl nHCl = 0,5.1 = 0,5(mol)

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol HCl phản ứng: nHCl = 2. nH2 = 2.0,24 = 0,48(mol). So với lúc đầu HCl phản xạ còn dư

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Vậy M là Ca.

Bài 5 (trang 103 SGK Hóa 12 - Video giải bên trên 19:52): Điện phân giá buốt chảy muối bột clorua của sắt kẽm kim loại M. Tại catot chiếm được 6 gam sắt kẽm kim loại và ở anot với 3,36 lít khí (đktc) bay rời khỏi. Muối clorua cơ là:

A. NaCl.

B. KCl.

C. BaCl2.

D. CaCl2.

Lời giải:

Đáp án D.

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Xem thêm: The shop assistant handed Simon a receipt as proof of purchase. (TO) → ............................. (Miễn phí)

Công thức muối bột CaCl2

Xem thêm thắt những bài bác Giải bài bác luyện Hóa học tập 12 (có video) hoặc khác:

  • Bài 24: Thực hành: Tính hóa học, điều chế kim loại, sự làm mòn kim loại
  • Bài 25: Kim loại kiềm và thích hợp hóa học cần thiết của sắt kẽm kim loại kiềm
  • Bài 26: Kim loại kiềm thổ
  • Bài 27: Nhôm và thích hợp hóa học của nhôm

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official