Điền số thích hợp vào ô trống  

Câu chất vấn

 Điền số phù hợp nhập dù trống

Bạn đang xem:  Điền số thích hợp vào ô trống  

  • A 14
  • B 15
  • C 16
  • D 12

Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Xét những độ quý hiếm x và hắn nhập bảng, vận dụng kỹ năng và kiến thức về độ quý hiếm tỷ trọng thuận và tỷ trọng nghịch tặc nhằm hiểu rằng x và hắn là nhị đại lượng nào là.

- Từ cơ vận dụng đặc thù nhằm dò xét rời khỏi độ quý hiếm dù trống 

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: Đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (50 mẫu)

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{align}  & {{x}_{1}}=2,{{y}_{1}}=3 \\ & \frac{{{x}_{1}}}{{{y}_{1}}}=\frac{2}{3}=\frac{{{x}_{3}}}{{{y}_{3}}}=\frac{20}{30} \\\end{align}\)

Do cơ x và hắn là nhị đại lượng tỉ trọng thuận.

Xem thêm: Cách dùng cấu trúc this is the first time trong tiếng Anh - Step Up English

Ta có:\({x_2}\) =8 \(\Rightarrow\) \({y_2}=\frac{8.3}{2}=\frac{24}{2}=12\).

Chọn D.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối học thức - Xem ngay