Chi tiết cách nhận biết và bài tập về dấu hiệu chia hết cho 7

Trong toán học tập, tín hiệu phân chia không còn là 1 trong mỗi định nghĩa cần thiết và được phần mềm thoáng rộng trong những việc thực tiễn. Bài viết lách này tiếp tục khiến cho bạn làm rõ rộng lớn về kiểu cách nhận ra những dấu hiệu chia hết cho 7 cùng theo với một số trong những bài bác tập dượt thú vị kèm theo. Hãy nằm trong Monkey mày mò ngay!

Các cơ hội nhận ra dấu hiệu chia hết cho 7

Trong nội dung bài viết này, Monkey nài trình làng cho tới các bạn 4 phương pháp để biết dấu hiệu chia hết cho 7 dễ dàng vận dụng nhất. Chi tiết sẽ tiến hành trình diễn tức thì phần tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Chi tiết cách nhận biết và bài tập về dấu hiệu chia hết cho 7

Cách 1: Phương pháp tách giảm

Quy tắc: Để nhận ra một số trong những hoàn toàn có thể phân chia không còn mang lại 7, tớ giảm bớt chữ số sau cuối cút một số trong những, nhân song số tê liệt và lấy số tiếp tục giảm bớt trừ cút số tiếp tục nhân song. Tiếp tục tái diễn quy trình này cho tới khi chiếm được một số trong những hoàn toàn có thể phân chia không còn mang lại 7 (như 14, 7, 0, -7, v.v…). Nếu số gốc sau công việc bên trên phân chia không còn mang lại 7, thì số này cũng phân chia không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 3101 với phân chia không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Giảm chữ số sau cuối cút 1, được 310.

 • Bước 2: Nhân song số 1 (2 x 1 = 2) và lấy số còn sót lại sau giảm bớt trừ cút nó: 310 - 2 = 308.

 • Bước 3: Giảm chữ số sau cuối của 308 cút 8, được 30.

 • Bước 4: Nhân song số 8 (2 x 8 = 16) và lấy số còn sót lại sau giảm bớt trừ cút nó: 30 - 16 = 14.

Vậy số 3101 phân chia không còn mang lại 7.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Cách 2: Phương pháp nhân và cộng

Quy tắc: Lấy chữ số trước tiên của số gốc nhân với 3, tiếp sau đó thêm vào đó chữ số tiếp sau. Tiếp tục nhân thành quả vừa được với 3 và thêm vào đó chữ số tiếp sau. Lặp lại quy trình này cho tới chữ số sau cuối của số. Nếu thành quả sau cuối phân chia không còn mang lại 7, thì số tê liệt phân chia không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 203 với phân chia không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Lấy chữ số trước tiên là 2, nhân với 3, được 6. Cộng tăng chữ số tiếp sau là 0, được 6.

 • Bước 2: Lấy thành quả mới mẻ là 6, nhân với 3, được 18. Cộng tăng chữ số tiếp sau là 3, được 21.

Vậy số 203 phân chia không còn mang lại 7.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Cách 3: Phương pháp nhân và trừ

Quy tắc: Lấy chữ số trước tiên phía bên phải của số gốc nhân với 5, tiếp sau đó cùng theo với chữ số loại nhì và trừ cút một bội số của 7. Tiếp tục nhân thành quả vừa được với 5, cùng theo với chữ số tiếp sau và trừ cút một bội số của 7. Lặp lại quy trình này cho tới chữ số sau cuối của số. Nếu thành quả sau cuối là một số trong những phân chia không còn mang lại 7, thì số tê liệt phân chia không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 2275 với phân chia không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Lấy chữ số trước tiên phía bên phải là 5, nhân với 5, được 25. Cộng với chữ số loại nhì là 7, được 32. Trừ cút một bội số của 7, được 32 - 28 = 4.

 • Bước 2: Lấy thành quả mới mẻ là 4, nhân với 5, được đôi mươi. Cộng với chữ số tiếp sau là 2, được 22. Trừ cút một bội số của 7, được 22 - 21 = 1.

 • Bước 3: Lấy thành quả mới mẻ là một trong những, nhân với 5, được 5. Cộng với chữ số tiếp sau là 2, được 7. Kết trái ngược sau cuối tớ được 7 phân chia không còn mang lại 7.

Vậy số 2275 phân chia không còn mang lại 7.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Cách 4: Dành mang lại số với 6 chữ số

Quy tắc: Xét 6 chữ số không giống nhau của số gốc và tính hiệu của 3 số đầu trừ cút 3 số cuối. Nếu hiệu này phân chia không còn mang lại 7, thì số tê liệt phân chia không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 523152 với phân chia không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Lấy 3 số đầu (523) trừ cút 3 số cuối (152): 523 - 152 = 371.

 • Bước 2: Hiệu này phân chia không còn mang lại 7 (371 = 7 x 53).

Vậy số 523152 phân chia không còn mang lại 7.

Các dạng việc về dấu hiệu chia hết cho 7

Dưới đấy là cụ thể 2 dạng việc về dấu hiệu chia hết cho 7 thông thường bắt gặp tuy nhiên chúng ta nên lưu giữ.

Dạng 1: Tìm số ngẫu nhiên thoả mãn dấu hiệu chia hết cho 7

Ví dụ: Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất với 4 chữ số thỏa mãn nhu cầu dấu hiệu chia hết cho 7.

Giải: Để lần số ngẫu nhiên với 4 chữ số phân chia không còn mang lại 7, tất cả chúng ta cần thiết demo toàn bộ những số với 4 chữ số nhằm đánh giá. Bắt đầu kể từ số 1000, tớ đánh giá theo thứ tự những số 1000, 1001, 1002, ... cho tới khi tìm kiếm được số phân chia không còn mang lại 7.

 • Số 1000 ko phân chia không còn mang lại 7 (1000 ÷ 7 dư 6).

 • Số 1001 cũng ko phân chia không còn mang lại 7 (1001 ÷ 7 dư 5).

  Xem thêm: Toán lớp 4 trang 138 Luyện tập chung.

 • Tiếp tục đánh giá cho tới khi tớ tìm kiếm được số 1003, vì thế 1003 phân chia không còn mang lại 7 (1003 ÷ 7 = 143).

Vậy số ngẫu nhiên nhỏ nhất với 4 chữ số phân chia không còn mang lại 7 là 1003.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

ĐỪNG BỎ LỠ!!

Chương trình học tập Toán vì thế giờ đồng hồ Anh, gom trở nên tân tiến trí tuệ một cơ hội trọn vẹn nhất.

Nhận ưu đãi lên tới mức 40% NGAY TẠI ĐÂY!

Dạng 2: Chứng tỏ một số trong những hoặc một biểu thức phân chia hết/không phân chia không còn mang lại 7

Ví dụ: Chứng tỏ rằng số 4842 ko phân chia không còn mang lại 7.

Giải: Để chứng minh số 4842 ko phân chia không còn mang lại 7, tớ triển khai công việc sau:

 • Bước 1: Phân tích số 4842 trở nên những chữ số: 4842 = 4 x 1000 + 8 x 100 + 4 x 10 + 2.

 • Bước 2: Kiểm tra từng chữ số: 4, 8, 4, và 2. Ta thấy rằng tổng của những chữ số này là 4 + 8 + 4 + 2 = 18.

 • Bước 3: Kiểm tra coi tổng những chữ số với phân chia không còn mang lại 7 hay là không. Ta thấy tổng này sẽ không phân chia không còn mang lại 7 (18 ÷ 7 = 2 dư 4).

Vậy số 4842 ko phân chia không còn mang lại 7.

Xem thêm:

 1. Monkey Math - Ứng dụng học tập toán vì thế giờ đồng hồ Anh số 1 mang lại trẻ em mần nin thiếu nhi & đái học

 2. Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 5: Kiến thức cơ bạn dạng + Giải bài bác tập dượt SGK và bài bác tập dượt thêm

Tổng hợp ý những bài bác tập dượt về dấu hiệu chia hết cho 7 (có đáp án)

Bài tập dượt 1: Kiểm tra coi số 252 với phân chia không còn mang lại 7 hoặc không?

Đáp án: Số 252 phân chia không còn mang lại 7, vì thế 252 = 7 x 36.

Bài tập dượt 2: Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất với 3 chữ số phân chia không còn mang lại 7.

Đáp án: Số ngẫu nhiên nhỏ nhất với 3 chữ số phân chia không còn mang lại 7 là 105, vì thế 105 = 7 x 15.

Bài tập dượt 3: Chứng tỏ rằng số 2,016 phân chia không còn mang lại 7.

Đáp án: Để chứng minh số 2,016 phân chia không còn mang lại 7, tớ triển khai công việc sau:

 1. Phân tích số 2,016 trở nên những chữ số: 2,016 = 2 x 1000 + 0 x 100 + 1 x 10 + 6.

 2. Kiểm tra từng chữ số: 2, 0, 1, và 6. Ta thấy rằng tổng của những chữ số này là 2 + 0 + 1 + 6 = 9.

 3. Kiểm tra coi tổng những chữ số với phân chia không còn mang lại 7 hay là không. Ta thấy tổng này sẽ không phân chia không còn mang lại 7 (9 ÷ 7 = 1 dư 2).

Vậy số 2,016 ko phân chia không còn mang lại 7.

Bài tập dượt 4: Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất với 4 chữ số phân chia không còn mang lại 7 và với chữ số hàng trăm ngàn là 2.

Đáp án: Số ngẫu nhiên nhỏ nhất với 4 chữ số phân chia không còn mang lại 7 và với chữ số hàng trăm ngàn là 2 là 203, vì thế 203 = 7 x 29.

Bài tập dượt 5: Tìm số ngẫu nhiên lớn số 1 với 5 chữ số phân chia không còn mang lại 7.

Đáp án: Số ngẫu nhiên lớn số 1 với 5 chữ số phân chia không còn mang lại 7 là 99996, vì thế 99996 = 7 x 14284.

Xem thêm: Cách dùng cấu trúc this is the first time trong tiếng Anh - Step Up English

Monkey Math - Ứng dụng học tập toán vì thế giờ đồng hồ Anh số 1 mang lại trẻ em mần nin thiếu nhi & đái học tập. (Ảnh: Monkey)

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về dấu hiệu chia hết cho 7 tuy nhiên Monkey ham muốn share cho tới các bạn. Nếu các bạn đang được lần kiếm một biện pháp học tập chất lượng tốt môn toán mang lại con cái của tớ thì Monkey Math đó là một sự lựa lựa chọn chất lượng tốt. Với lượng kiến thức và kỹ năng được bố trí và xây cất dựa vào công tác phổ thông mới mẻ 2018, đảm nói rằng Monkey Math tiếp tục là 1 trợ thủ tâm đắc bên trên hành trình dài đoạt được toán học tập của con cái.

Đăng ký thông tin tài khoản Ngay Tại Đây nhằm nhận ưu đãi lên tới mức 40% và nhiều tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí!