Đào tạo ISO 9001: THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN là gì và 3 Lý do ISO sử dụng nó – Lalaplus

Đào tạo ISO 9001: THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN là gì và 3 Lý do ISO sử dụng nó – Lalaplus


, , #Đào #tạo #ISO #THÔNG #TIN #DẠNG #VĂN #BẢN #là #gì #và #Lý #ISO #sử #dụng #nó #Lalaplus
—————————- Mốc thời gian cho video thú vị này: 00:00 – Chủ đề Thông tin dạng văn bản (Documented Information) 02:09 – Câu hỏi về Tài liệu, Hồ sơ …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video hệ thống sản xuất tinh gọn khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/he-thong-san-xuat-tinh-gon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *