Đài truyền hình HTV9 đưa tìn về buổi lễ ký kết của ĐH FPT với 20 khách sạn quốc tế – Đại học FPT

Đài truyền hình HTV9 đưa tìn về buổi lễ ký kết của ĐH FPT với 20 khách sạn quốc tế – Đại học FPT


0 , nan , #Đài #truyền #hình #HTV9 #đưa #tìn #về #buổi #lễ #ký #kết #của #ĐH #FPT #với #khách #sạn #quốc #tế #Đại #học #FPT
ĐÀI TRUYỀN HÌNH HTV9 ĐƯA TIN VỀ BUỔI LỄ KÝ KẾT CỦA ĐH FPT VỚI 20 KHÁCH SẠN QUỐC TẾ
Trong định hướng “Real Business in Real Life” (Học theo định hướng Doanh nghiệp thật trong môi trường thật), Bộ môn Quản trị Du lịch Khách sạn của trường Đại học FPT TP. HCM quyết định chuyển hẳn một số môn học có tính kỹ năng vào dạy và học trong những khách sạn, công ty du lịch lữ hành và nhà hàng uy tín.
Qua đó, sinh viên giảm bớt phần học Lý thuyết và tăng cường phần học thực hành trong môi trường thực tế. Trường đã không ngừng tạo sự kết nối và hợp tác với những doanh nghiệp đẳng cấp trong nhóm ngành Du lịch & Khách sạn để cùng xây dựng chương trình hợp lý, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
————————–
HTV9 TV STATION DELIVERS NEWS ABOUT FPT UNIVERSITY’S SIGNING CEREMONY WITH 20 INTERNATIONAL HOTELS
(Vietnamese caption below)
In the orientation of “Real Business in Real Life” (Learning according to the real business orientation in a real environment), the Department of Tourism and Hotel Management of FPT University HCMC decided to completely transfer some skillful subjects into teaching and learning in prestigious hotels, travel agencies and restaurants.
Thereby, students reduce Theory lessons and increase practical learning in real-world environments. The school has constantly created connections and cooperated with high-class businesses in the group of Travel & Hotel industry to build a reasonable program to meet the needs of businesses.
Source: Đại học FPT TP.HCM
#FPTUniversity
#FPTUniversityHCMC

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.