Đại hội Đảng XIII: Trung ương bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa XIII | VTC Now

Đại hội Đảng XIII: Trung ương bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa XIII | VTC Now


, , #Đại #hội #Đảng #XIII #Trung #ương #bầu #Bộ #Chính #trị #Tổng #Bí #thư #khóa #XIII #VTC
VTC Now | Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị dự án khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-du-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *