CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O | CuO ra CuSO4.

Phản ứng CuO + H2SO4 hoặc CuO rời khỏi CuSO4 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác luyện đem tương quan về CuO đem câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O | CuO ra CuSO4.

Điều khiếu nại phản ứng

- Nhiệt phỏng chống.

Cách triển khai phản ứng

- Cho 1 không nhiều bột CuO nhập vào ống thử tiếp sau đó nhỏ vài ba giọt hỗn hợp axit sunfuric.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- CuO tan dần dần và hỗn hợp gửi quý phái blue color.

Bạn đem biết

- Các oxit sắt kẽm kim loại (FeO, Fe2O3, Al2O3 … ) ứng dụng với axit H2SO4 sinh rời khỏi muối bột sunfat và nước

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan trọn vẹn 2,81g lếu thích hợp bao gồm Fe2O3, ZnO, MgO nhập 500ml hỗn hợp H2SO4 0,1M. Cô cạn hỗn hợp thì lượng muối bột khan chiếm được sau phản xạ là

A. 3,81g      B. 4,81g

C. 5,81g      D. 6,81g

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

nH2SO4 = 0,05 mol ⇒ mH2SO4 = 4,9g

Bảo toàn thành phần H đem nH2O = nH2SO4 = 0,05 mol

⇒ mH2O = 0,9g

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng tớ có

moxit + mH2SO4 = mmuối + mH2O

⇒ mmuối = 2,81 + 4,9 – 0,9 = 6,81g

Quảng cáo

Xem thêm: Tóm tắt Dì Hảo của Nam Cao

Ví dụ 2: Cho 16g CuO ứng dụng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp H2SO4. Khối lượng muối bột chiếm được là

A. 8g      B. 16 g

C. 24g      D. 32g

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

nCuO = 0,2mol

CuO (0,2) + 2H2SO4 → CuSO4 (0,2 mol) + H2O

⇒ mCuSO4 = 0,2. 160 = 32g

Ví dụ 3: Cho 2,4 g lếu thích hợp CuO và Fe2O3 tỉ lệ thành phần mol là một trong những : 1 ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 100 ml hỗn hợp H2SO4 chiếm được 2 muối bột. Nồng phỏng mol của hỗn hợp H2SO4 là:

A. 2,5M      B. 1M

C. 1,5M      D. 2M

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

a   →   a          a

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

a   →   3/2a         a

mhỗn hợp = 80.a + 160.a = 2,4g ⇒ a = 0,01 mol ⇒ nH2SO4 = 0,025mol

⇒ CM = 2,5M

Xem thêm: Sau chuyển phôi chỉ được nằm yên có đúng không?

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
 • CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • CuO + CO → Cu + CO2
 • CuO + H2 → Cu + H2O
 • 3CuO + 2Al → 3Cu + Al2O3
 • CuO + C → Cu + CO2
 • 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O
 • CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O
 • CuO + C2H5OH → Cu + CH3CHO + H2O

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp